Καμπίνες Πλοίου

Εσωτερικές καμπίνες IA

inside01cruise-nefeli

Εσωτερικές καμπίνες IB

insideib01cruise-nefeli

Εξωτερικές καμπίνες XA

outside01cruise-nefeli

Εξωτερικές καμπίνες XD

outsidexd01cruise-nefeli